top of page

 

Çocuğun dili oyundur. Çocuklar oyun içerisinde kendilerini ifade ederler. Oyun terapisi ile çocukların iç dünyasının anlaşılması, duygusal, sosyal ve davranışsal güçlükleri ile baş etme becerilerinin desteklenmesi amaçlanır. Oyun terapisi ile çocuğun yaşadığı sorunların anlamlandırılması ve bu sorunlar ile baş edebilmesi deneyimlenir. Çocuk oyun oynayarak, bu duygularını açığa vurur, onlarla yüzleşir ve onları nasıl kontrol edeceğini ya da engelleyeceğini öğrenir. Duygusal olarak rahatlamayı başardığında, birey olma, kendi kendine düşünme, kendi kararlarını verme, psikolojik açıdan olgunlaşma gücünün içinde olduğunu fark etmeye başlar. Böylelikle benliğinin ayrımına varır. Anne ve babanın da katıldığı oyun seansları ise anne-babanın çocuğun duygu ve düşünce dünyasını anlaması ve çocuklarıyla oyun oynayarak ilişkilerini nasıl güçlendirebileceklerini öğrenmeleri açısından oldukça önemlidir.

 

03-10 yaş arası çocuklarla oyun terapisi çocuk merkezli bir yönelim ile aşağıdaki konularda çalışılmaktadır. 

 

 • Yeme problemleri

 • Tuvalet eğitimi

 • Dikkat eksikliği ve Aşırı hareketlilik

 • Davranış problemleri

 • Gelişim gerilikleri

 • Uyku bozuklukları

 • Çocuklarda öfke ve saldırganlık

 • Kardeş kıskançlığı

 • Kreş ve Anaokuluna hazırlık

 • Okul fobisi

 • Disleksi

 • Sosyal beceri

 • Korku

 • Sınav kaygısı

 • Ebeveyn danışmanlığı

                                CAS ( Cognitive Assessment System) Testi

 • CAS Cognitive Assessment System), son zamanlarda ortaya atılmış olan; “Zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşü ile uyumlu olduğu için geleneksel olmayan zeka yaklaşımları arasındadır.

 • CAS testi  5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araçtır. PASS Teorisi’ne dayanılarak geliştirilmiş olan CAS;  Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere toplam dört bilişsel işlem alanını ölçen 12 alt testten oluşmaktadır.

 • Çocuk neyi NASIL öğreniyor ve hangi alanları NEDEN öğrenemiyor kısmında ayrıntı bilgi verir. Testin sonunda çocuğun güçlü yanları ve geliştirmesi gereken yanları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olup daha nokta atışı bir destek alabilirsiniz. Testin yorumlanması sonrasına uzmanımız size ayrıntılı bilgi ve yönlendirme vermektedir.  Dilerseniz devamında çocuğunuzun tespit edilen geliştirmesi gereken bilişsel becerilerine yönelik ona özel proğram hazırlanıp destek sağlanabilir.

 • CAS testi okuma yazma bilmeyen 5-7 yaş arasına da uygulanabilir. İleri ki akademik hayatında zorlanacağı anlara dair öncesinde erken müdahale ya da destek alabilirsiniz.

 • NOT: Bu test sonucunda herhangi bir IQ puanı ya da çocuğunuzu etiketleme gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece benim çocuğum neyi nasıl öğreniyor veya öğrenemiyor, akademik olarak farkındalık ve nokta atışı destek ile performansını full kullanmasını istiyoruz diyen bütün aileler, bu testten destek alabilir.

                     Theraplay Aile ve Çocuk Oyun Terapisi

Theraplay çocuklara hayatlarındaki yetişkinler, diğer çocuklar ve kendi duyguları ile bağlantı kurmakta zorlandıklarında destek vermek amacıyla kullanılan, geçerliliği ve etkinliği kanıtlanmış bir oyun terapisi yöntemidir. Çocukların hayatlarında sıkıntı yaratabilecek durumlar ve ailevi sorunlar, dünyadaki çocuk sayısı kadar çeşitlidir. Güzel haber, bu sıkıntılı durumlarda başvurulacak ve size destek olacak bir yöntemin var olmasıdır.

Theraplay terapisti çocuğun ve ailenin gelişim alanlarını tespit ederek sürecin yönetimini ele alır. Bir başka deyişle terapist aktiviteleri ihtiyaçlara yönelik olarak şekillendirir, terapi sürecinin yapısını belirler ve seansın hızını ayarlar. Aynı zamanda ebeveynler ve çocuğa bakım sağlayan diğer önemli kişiler de (büyükanne, bakıcı, vb.) terapi sürecine mümkün olduğu kadar dahil edilir. Terapist onlardan terapi seanslarında uygulanan aktiviteleri planlanan şekilde ev ortamına taşımalarını ister.

. Theraplay aktiviteleri, çocuğun ebeveynini “yapılandırıcı” (kuralları koyan, vb.) ve “besleyici” rolündeki kişi olarak algılamasını ve bu sayede çocuk ile ebeveyn arasında sağlıklı bir yakınlık hissi yaratılmasını hedefler. Terapinin amacı, çocuğun yetişkinler ve diğer çocuklarla daha rahat olmasını, kendi kararlarını alacak bir yetişkin olma yolunda sağlıklı bir özgüven hissi geliştirmesini ve duygularını yaşamak/ifade etmek konusunda daha özgür olmasını sağlamaktır.

Theraplay terapisti, ebeveynlerin, çocuklarına özel gelişim hedeflerini somutlaştırmalarına yardımcı olur. Ayrıca terapist, ebeveynlere bu süreçte aktif katılımcılar olmaları ve çocuklarıyla paylaştıkları seans deneyimlerini ev yaşamlarına aktarmaları konusunda destek verir.

Theraplay Aile ve Oyun Terapisi Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?

 • İçe kapanıklık, depresyon, korku, utangaçlık

 • Dışavurum, öfke, uyum problemleri

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Davranış Bozuklukları, Karşıt Gelme Bozukluğu

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğ

 • Otizm

 • Gelişimsel gecikme ve gerilikler

 • Bağlanma ile ilgili sorunlar

 • Tepkisel Bağlanma Bozukluğu/Karmaşık Travma

 •  Üvey anne ve babalar, koruyucu ve evlat edinmiş aileler

                       Marschak Etkileşim Metodu

Marschak Etkileşim Metodu (MEM), çocuk ile ebeveynleri (bakım verenleri) arasındaki etkileşimi gözlemlemek ve değerlendirmek için kullanılan yapılandırılmış bir tekniktir. Theraplay oyun terapisi ile birlikte veya ayrı olarak ikili etkileşim gözlemi için kullanılır. Ebeveynlerin ve çocuğun birlikte yerine getirdikleri bir dizi basit görevden oluşur. Ebeveynin, Theraplay’in temel boyutları olan Yapı, Besleme, Bağlılık ve Mücadele alanlarındaki kapasitesini, çocuğun da ebeveynine verdiği karşılık ve tepkileri değerlendirmede kullanılır. Tedavi planlamada ve ailelerin ilişkilerini güçlendirmede onlara nasıl destek olunacağının belirlenmesinde kullanılan faydalı bir araçtır.

 

 

 

https://theraplayturkey.org/ sitesinden alıntı yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

bottom of page