top of page
WISC-R

Ülkemizde 6-16 yaş aralığında zeka ölçümü için en çok kullanılan testlerden biri olan WISC-R (Weschler Intelligence Scale for Children-Revised / Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Revize), 12 alt testten oluşmaktadır. Her alt test zekanın farklı özelliklerini ölçer. Çocuğun biliş düzeyini ve kuvvetli/zayıf yönlerini detaylı şekilde ortaya koyar. Ülkemizde disleksi (Özel Öğrenme Güçlüğü) tanısı konarken kullanılan zeka testi WISC-R’dır.

 
Goodenough-Harris Adam Çizme Testi

4-10 yaş arası çocuklar için standardize edilmiş bir zeka testidir. Çocuktan bir insan resmi çizmesi istenir ve bu resim üzerinden değerlendirme yapılır.

 
CAS ( Cognitive Assessment System) Testi

CAS Cognitive Assessment System), son zamanlarda ortaya atılmış olan; “Zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşü ile uyumlu olduğu için geleneksel olmayan zeka yaklaşımları arasındadır.

CAS testi  5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araçtır. PASS Teorisi’ne dayanılarak geliştirilmiş olan CAS;  Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere toplam dört bilişsel işlem alanını ölçen 12 alt testten oluşmaktadır.

Çocuk neyi NASIL öğreniyor ve hangi alanları NEDEN öğrenemiyor kısmında ayrıntı bilgi verir. Testin sonunda çocuğun güçlü yanları ve geliştirmesi gereken yanları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olup daha nokta atışı bir destek alabilirsiniz. Testin yorumlanması sonrasına uzmanımız size ayrıntılı bilgi ve yönlendirme vermektedir.  Dilerseniz devamında çocuğunuzun tespit edilen geliştirmesi gereken bilişsel becerilerine yönelik ona özel proğram hazırlanıp destek sağlanabilir.

CAS testi okuma yazma bilmeyen 5-7 yaş arasına da uygulanabilir. İleri ki akademik hayatında zorlanacağı anlara dair öncesinde erken müdahale ya da destek alabilirsiniz.

NOT: Bu test sonucunda herhangi bir IQ puanı ya da çocuğunuzu etiketleme gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece benim çocuğum neyi nasıl öğreniyor veya öğrenemiyor, akademik olarak farkındalık ve nokta atışı destek ile performansını full kullanmasını istiyoruz diyen bütün aileler, bu testten destek alabilir.

Denver-II Gelişim Testi

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:

a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,

b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,

c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım alanlarında çocuğun yaşıtlarına göre gelişimini değerlendirir. Çoğunlukla anneden veya çocuğun bakımından sorumlu kişiden alınan bilgilere göre doldurulur. Çocuğun, yaşıtlarının gerisinde olduğu bir alan çıkarsa bu alanda daha detaylı bir değerlendirme faydalı olacaktır.

Projektif Testler (Çocuk)
Çocuk Algı Testi (CAT)

3-10 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocuklardaki kişilik farklılıklarını anlamak ve yaşadıkları durumları değerlendirmek amaçlanır. Çocukların olaylara bakı açısı önemlidir.

Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Bu testte çocuklara bazı kısa öyküler okunur ve çocuğun bu öyküyü devam ettirmesi ve tamamlaması istenir. Çocuğun cevapları yorumlanarak, eğer varsa, kaygı, korku ve komplekslerine ve bunların nedenlerine ulaşılmaya çalışılır.

Beier Cümle Tamamlama Testi

A (6-18 yaş) ve B (13 yaş ve üzeri) formu şeklnde iki formdan oluşmaktadır. Kurumumuzda 6-18 yaş aralığını ölçen A Formu kullanılmaktadır. Çocuktan yarım bırakılmış cümleleri okuması ve dilediği gibi doldurması istenir. Verilen cevaplara göre çocuğun geçmiş ve gelecek algısı, anne ve baba algısı, kendilik algısı, arkadaşlarına karşı tutumu, karşı cinse karşı tutumu, korku ve kaykıları, suçluluk duygusu, iş veya okula karşı takıındığı tavır değerlendirilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite – Anne-Baba Testi / Öğretmen Formu / Çocuk Formu

16-18 yaşına kadar olan tüm çocuk ve ergenler için kullanılmaktadır. Dikkat eksikliği şüpheleri için daha ayrıntılı bilgi almak adına kullanılan testlerdir. Her ortama dair alınan bilgiler ve çocuğun/ergenin ifadesi, uygulanabilecek diğer dikkat testleriyle beraber değerlendirilir.

Projektif Testler (Yetişkin)
Rorschach MürekkepTesti

Ruhsal hastalıkların değerlendirilmesindekullanılan en önemli değerlendirme yöntemlerinden olan RorschachTesti, 10 adet mürekkep lekelerinden oluşmuş kartları içermektedir. Çağrışımlar yoluyla gerçek olan malzemeüzerinden bireyin kendi içsel yaşantılarını, hayallerini aktarması beklenir. Kişide gizli kalmış, gözlem ileortaya konamayan süreçlerin,  öngörüşmede fark edilemeyen patolojik bir işaretin varlığını göstermeyi amaçlar.

bottom of page