top of page

EMDR TERAPİSİ (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

EMDR Terapisi’ne, göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğinin tesadüfen keşfedilmesi ile başlandı. EMDR, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Travmatik deneyimlerle ilişkili olduğu bilinen beynimizdeki limbik sistem ve amigdalaya etki ettiği öne sürülmektedir. Travmatik anılar, uzun süre boyunca beynimizin epizodik hafıza bölümünde sıkışık kalır. Terapi sırasında göz hareketleri ile beynimizin sağ ve sol yarımküreleri uyarılarak beynimizde kilitli kalmış anıların diğer anılarımızla ilişki kurması sağlanır. EMDR’nin iki yönlü uyarımı içeren tedavi prosedüründe, nörobiyolojik mekanizmalarımızı uyararak epizodik hafızamızda kilitli kalan, anlatmak istemediğimiz anılarımızın harekete geçerek semantik hafızamıza geçmesini sağlanır.

Her türlü psikolojik problemin kaynağı olarak kişilerin yaşadıkları anıların, geçmiş yaşantılarında hissettikleri duygu ve düşüncelerin bugün ve yarınlarını yönettiği düşünülmektedir.  EMDR Tedavisi ile travmanın yarattığı duygusal kilitlenmişliği açar, kişilerin geçmişlerinin izlerinden kurtularak hayatlarına devam etmesi ve bugün ki problemleri ile daha güçlü kaynaklarla baş edebilmeleri amaçlanır. EMDR terapisi ilk görüşme ve problemin tanımı 50 dakika, devam eden tedavi seansları yaklaşık 90 dakika olarak uygulanmaktadır. Bu terapi hızlı ve etkili bir yöntemdir.

Tedavi sonrasında kişi, problemlerini anlatmaktan artık rahatsızlık duymaz. Anılarını yeni ve sağlıklı bir bakış açısıyla görür. Önceden yaşadığı olayların geçmişte kaldığına gerçekten inanır ve artık onu olumsuz etkilemediğini bildirir.

EMDR TERAPİSİ (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi) HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Herkesin geçmişte yaşadığı büyük veya küçük travmalar olabilir. Kişinin küçüklüğünde yaşadığı olumsuz durum onun üzerinde travmatik etki bırakmış ve o kişinin geleceğini etkilemiştir. EMDR Terapisi; travma sonrası stres bozukluğu, yas, depresyon, bağımlılıklar, cinsel istismar, özgüven problemleri, sınav kaygısı, doğal afetler, çocukluk döneminde yaşanan üzücü olayların neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra fobi, kaygı ve panik bozukluklarını gidermek için de kullanılan bir tedavi yöntemidir. 

ÇOCUK VE ERGENLERDE EMDR 

EMDR kişinin yaşadığı olumsuz deneyimlerin kişi üzerindeki olumsuz etkisini silmeyi ve yerine daha işlevsel bir bakış açısı ile hayatına devam etmesini sağlar. EMDR yetişkinlere uygulanabildiği gibi çocuk ve ergenlere de uygulanabilmektedir.

Travma bir çok psikolojik problemin asıl nedenidir. EDMR çocukların yaşadığı, tanık olduğu, bağlandığı kişinin başına gelen ya da kendisine anlatılan , duyduğu olumsuz deneyimleri ve buna eşlik eden olumsuz duygu ve düşünceleri iyileştirmede kullanılan bir psikoterapi yöntemidir.

Kişinin hayatını etkileyen travmalar : taciz, deprem , kazalar, sevilen bir yakının ölümü gibi deneyimler olabilirken; okulda alay konusu olma, okula başlarken anneden ayrılma, güvensiz bir alanda bulunma, cezalandırılma, akademik başarsızlık , korkma  gibi deneyimlerde olabilir. Bu deneyimler kişide “Yetersizim, Değersizim, Güçsüzüm, sevilmeyecek biriyim, tehlikedeyim” vb gibi olumsuz benlik algıları doğurmakta ve hayatını, ilişkilerini, akademik süreçlerini olumsuz etkilemektedir . Sıkıntı yaratan olay her ne olursa olsun, çözüm ve müdahale için geç kalınmamalıdır.

OKUL ÖNCESİ TRAVMA BELİRTİLERİ

İçe kapanma, İnkar, Kaygılı bağlanma, Korkular, Regresyon (yaşının altında davranma)

İLKOKUL DÖNEMİNDE TRAVMA BELİRTİLERİ

Okul performansında düşüş, İnkar davranışları, Duygulanımda tutarsızlık, Davranış değişiklikleri, Psikosomatik  sorunlar ( mide, baş ağrısı, alt ıslatma vb.)

GENÇLİK DÖNEMİNDE TRAVMA BELİRTİLERİ

Davraniş sorunları (yalnızlık, suça yönelme, evden kaçma vb.), Özgüven Sorunları, Öfke control problem, Kendiyle aşırı meşgul olmak

İzmir EMDR, İzmir travma, travma sonrası stres bozukluğu, İzmir çocuk EDMR, Göz hareketleri ile Duyarsızlaştırma, geçmişin etkisinden kurtulma.

bottom of page